Medlemskontingent

Medlemskontingenten er kr. 100,-

Eksisterende medlemmer får faktura tilsendt på e-post, den vil også være tilgjengelig for betaling i «Minidrett»

VIPPS #573156 kan også benyttes.

Medlemskontingenten må være betalt for at lisenser og forsikringer skal være gjeldende.